Transferència de la Bandera Dissabte 4 de maig de 2019